Samarbetet med Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Universeum och Världskulturmuseet har nominerats i kategorin bästa partnerskap.

Den 17 april anordnar UNDP för första gången en vårgala för att lyfta arbetet för de globala målen runt om i Sverige. Under galan delas flera priser ut till initiativ som på olika sätt bidrar till målen. Den globala skolan har tillsammans med GMV, Världskulturmuseet och Universeum nominerats och gått till final i kategorin bästa partnerskap. Priset går till det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de globala målen. Galan äger rum i Stockholm och förutom finalisterna i de fem olika kategorierna medverkar bland Isabella Lövin, Ardalan Shekarabi, Jan Eliasson och prinsessan Sofia.

Samarbete kring fortbildningar

Den globala skolan, GMV, Universeum och Världskulturmuseet genomför tillsammans fortbildningar som ger lärare kunskap om och verktyg för att utbilda sina elever om de globala målen. Samarbetet bygger på kunskapsförmedling där aktörernas olika roller och kompetenser kompletterar varandra.

Lärarfortbildningar om globala målen för hållbar utveckling på GMV:s webbplats