Gå till huvudinnehåll

Intresset för yrkesutbildning går ner i hela Sverige sedan flera år och med färre elever på yrkesprogrammen minskar även intresset för att praktisera utomlands. Samtidigt är arbetsmarknadens efterfrågan på både yrkeskunskaper och internationella erfarenheter stor.

- Vi har ett matchningsproblem, konstaterar Yvonne Brogaard Nelson på utbildningsförvaltningen i Lund.

Tvådagarsseminarium i Lund

I april arrangerar Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan ett tvådagarsseminarium i Lund i samarbete med Lunds kommun. Seminariet har rubriken ”Framtidens yrkesutbildning” och ska ge deltagarna olika perspektiv på de möjligheter och utmaningar som finns för yrkesutbildningen från och med nu och  framöver. Matchningsproblemet är förstås en utmaning för samhället, men det finns också utmaningar med yrkesutbildningen i sig. I höstas kom Skolinspektionen med en rapport som presenteras på seminariet och bland annat visar på brister i samarbetet mellan  karaktärs- och gymnasiegemensamma ämnen och att yrkesutbildningen sällan utgår från examensmålen. Yvonne Brogaard Nelson är Lunds kommuns kontaktperson för seminariet.

- Varför ser det ut såhär? Vad kan vi göra? Det vill vi diskutera. Med de här dagarna vill vi ge en inblick i olika sätt att se på yrkesutbildningens framtid genom personer med olika ingångar i ämnet.

Medverkande ger olika perspektiv

Under seminariet medverkar bland andra Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker, representanter för Unescos internationella nätverk UNEVOC som samarbetar kring utvecklingen av yrkesutbildning, Claes Magnusson, rektor för Malmö yrkeshögskola och forskaren Janne Kontio vid Uppsala universitet, som skrivit en doktorsavhandling om ämnesintegrerad språkinlärning bland yrkeselever på gymnasiet.

Meka på engelska

Undervisningen på fordons- och transportprogrammet sker allt oftare helt eller delvis på engelska, flera skolor har engelsk profil på programmet och branschen behöver mekaniker som kan flera språk. I sin studie har Janne Kontio dokumenterat engelskundervisningen i klassrummet och undervisningen i verkstaden som också i huvudsak är på engelska. Vad ser han att den ämnesintegrerade undervisningen ger?

- Traditionellt sett har fordons- och transporteleverna präglats av en machokultur som inte visat så stort intresse för varken språk eller fortsatta studier. Tidigare valde många programmet bara för att få meka med bilar. Nu måste de också lära sig engelska. Det ger dem en annorlunda självbild och ökar intresset för att prata engelska.

Internationellt samarbete

Andra medverkande under seminariet är till exempel Helsingborgs Sportgymnasium som uppmärksammats för sitt ämnesintegrerande arbete, Göteborgs tekniska college, en så kallad branschskola där utbildningen är anpassad till näringslivets framtida kompetensbehov och Vipans gymnasieskola i Lund som erbjuder sina yrkeselever möjlighet till APL utomlands. Personal från Universitets- och högskolerådets finns också på plats för att berätta om möjligheterna att söka bidrag för internationella samarbeten och utlandspraktik genom programmen Atlas, Erasmus+ och Nordplus.

Anmälan

Läs mer om seminariet och anmäl dig direkt på seminariesidan. Till seminariet.