Mathias Demetriades bloggar om globalt medborgarskap på UR:s webbplats.

Först och främst, skolans läroplan och FN:s globala mål för hållbar utveckling uppmanar eleven (och läraren) att vara globala medborgare. Gymnasieskolans läroplan sätter ribban högt och vill att skolan ska bidra: “till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala”. (GY11)

Läs hela Mathias blogginlägg