Den globala skolan och Swedesd arrangerar en nationell konferens i Uppsala om lärande, utbildning och Agenda 2030.

Agenda 2030-delegationen har tagit fram en nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 - ”I riktning mot en hållbar välfärd”. Handlingsplanen pekar ut lärande och utbildning som en central del i det svenska omställningsarbetet mot en hållbar framtid. Nu ska delegationen lämna in förslag till regeringen på kompletterande åtgärder.

Konferensen ”Lärande och utbildning för Agenda 2030” 8 februari i Uppsala är ett tillfälle för viktiga aktörer i arbetet med lärande för hållbar utveckling i Sverige att dela sina kunskaper med varandra och bidra till delegationens förslag. Konferensen vänder sig till lärare och undervisande personal vid förskola, grundskola och gymnasium, aktörer inom civilsamhället, forskare och politiker samt nätverk och företrädare för regioner som satsar på utbildning för hållbar utveckling.

Länk till preliminärt program

För mer information - kontakta Anna Mogren, Den globala skolan på anna.mogren(at)denglobalaskolan.se