Under 2019 har UHR gjort en ny upphandling av regionansvariga för Den globala skolan. Nu är upphandlingen klar och nytillskottet Martin Flower börjar sitt jobb som regionansvarig i syd i januari.

Porträtt Martin FlowerMartin Flower är gymnasielärare i samhällskunskap och geografi och har ett försteläraruppdrag i lärande för hållbar utveckling på gymnasieskolan Spyken i Lund. 

Varför har du sökt dig till Den globala skolan?

Jag brinner för att jobba med lärande för hållbar utveckling och demokratifrågor och ser fram emot att få arbeta långsiktigt och genomgripande med detta i olika typer av verksamheter utifrån deras förutsättningar. Jag vill gärna arbeta långsiktigt med arbetslag som vill jobba mer i linje med lärande för hållbar utveckling. 

Vilka är dina specialiteter?

Jag har en god förståelse för skolan som organisation utifrån tidigare tjänster och uppdrag. Och jag har mycket erfarenhet av att som lärare arbeta ämnesövergripande i stort och smått. 

Varför tycker du att skolan ska arbeta med lärande för hållbar utveckling?

Det ger extra dimensioner till ett ämnesområde, dimensioner som innebär att eleverna utvecklar kompetenser och kunskaper utöver ämnesstoffet. Det skapar också mening och engagemang för både elever och lärare!