Den globala skolan bidrar med ett seminarium om att hantera och undervisa om kontroversiella frågor.

MR-dagarna - eller mänskliga rättighetsdagarna - är Nordens största mötesplats för mänskliga rättigheter. I år arrangeras de på Stockholmsmässan 15-17 november och temat är rätten till ett liv fritt från våld. 

Att hantera och undervisa om kontroversiella frågor

Den globala skolans seminarium "Att hantera och undervisa om kontroversiella frågor" vill ge perspektiv och pedagogiska verktyg för skolan med stöd i Europarådets material om kontroversiella frågor i undervisningen. Vad som betraktas som kontroversiellt beror på var i världen du bor och vilka erfarenheter du har. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner, till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering, extremism och radikalisering. För att eleverna ska utveckla förmågan att aktivt delta i det demokratiska samhället behöver grundläggande demokratiska värderingar genomsyra hela skolans lärmiljö. 

Medverkar gör Zanyar Adami som med prisbelönta tidskriften Gringo och filmer som Svenne  initierat debatter kring svenskhet. Vem är svensk? Vem är ”blatte”? Vad är ”miljonsvenska”? Vad är mångfald och hur vet vi att vi uppnått det? 

Från Den globala skolan medverkar Mathias Demetriades och Karolina Sandahl.

MR-dagarna

I dag, när respekten för mänskliga rättigheter minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.

MR-dagarna vänder sig till myndigheter, kommuner, politiker, forskare, ideella organisationer och till alla som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Syftet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, fördjupa och bredda det offentliga samtalet och utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och myndigheter.