Lyssna

Hur kan samhällskunskapslärare undervisa i samhällsekonomi på ett sätt som inkluderar både ekologiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling? I en ny satsning erbjuder Den globala skolan en kollegial lektionsverkstad i två delar med utgångspunkt i Doughnut Economic Action Lab (DEAL).

Kanske har du hört talas om doughnutmodellen? Diagrammen som liknar flottyrmunkar till sin form, men beskriver samspelet mellan samhällsekonomi, individers behov och jordens ekologiska kapacitet. Den brittiska forskaren Kate Raworth har skapat modellen och tillsammans med DEAL-kollegan Rob Shorter nu utvecklat ett undervisningsmaterial för samhällskunskapslärare på högstadiet och gymnasiet.

Chans att testa materialet

Under mars och april arrangerar Den globala skolan två seminarier med Rob Shorter och den svenska didaktikforskaren Pernilla Andersson, som översatt materialet ”Meet the Economy” till svenska.

– Det här är en spännande möjlighet att både få testa ett nytt material och möta personerna bakom. Rob kommer att bidra med det större perspektivet, visionen för materialet och hur det används i Storbritannien. Pernilla leder övningar och diskussioner, berättar Karolina Sandahl, regionansvarig för Den globala skolan och initiativtagare till satsningen.

Två tillfällen

Första tillfället har fokus på att lära känna materialet som deltagarna får på svenska. Sedan får alla i läxa att testa själva hemma för att under tillfälle två kunna reflektera kring hur materialet kan bidra till en utveckling av den egna undervisningen och dela erfarenheter med varandra.

– Det handlar både om att lära och bidra med egna perspektiv, säger Karolina Sandahl. Syftet är att ge samhällskunskapslärare verktyg att jobba med ekonomi och hållbar utveckling. Efter utbildningen är tanken att du som deltagit kan hålla i en workshop med dina kollegor på din egen skola.

Mer information och anmälan

Att undervisa om samhällsekonomi och hållbar utveckling – mer information om lektionsverkstaden och anmälan

Materialet ”Meet the Economy”

Allt material från DEAL