Betydelsen av språket för integration och inkludering är något som intresserar både forskare och pedagoger. Under våren 2019 har Amela Fific och Bosse Hellström från Den globala skolan samarbetat med Sveriges folkhögskolor kring två seminarier på det aktuella temat, där deltagarna fått vara med och ta fram ett nytt utbildningsmaterial på lätt svenska.

I våras arrangerade UHR/Den globala skolan seminarier om Agenda 2030 på lätt svenska i Göteborg och Stockholm tillsammans med Sveriges folkhögskolor. Pedagogerna som deltog fick först höra om forskning kring språket som nyckel till inkludering och integration och sedan i workshopform lämna synpunkter på texter och tillsammans ta fram övningar om Agenda 2030 och de globala målen.

Fyller ett behov

Det nya materialet på lätt svenska fyller ett behov, menar Amela Fific.

- Det saknades material för att kunna introducera lärande för hållbar utveckling och komplexa hållbarhetsfrågor i undervisningen för elever som inte har svenska som modersmål. Den målgruppen behöver texter och övningar på lätt svenska. Språket ska inte behöva vara en barriär för att eleverna ska kunna ta sig an komplexiteten i de globala hållbarhetsfrågorna.

Går att anpassa

Det nya materialet kan användas av bland andra pedagoger i svenska som andraspråk, SFI-lärare och ämneslärare på introduktionsprogrammen. Aktivt deltagande står i centrum och pedagogen kan vid behov använda sin kreativitet för att anpassa övningarna efter målgruppen, enligt Amela Fific. Övningarna har också nyligen testats av seminariedeltagare på Högalids folkhögskola.

- Responsen var övervägande positiv, men vi fick också flera förslag på förbättringar som vi har gjort vårt bästa för att tillmötesgå.

Om materialet

Materialet består av en övergripande text om Agenda 2030 och de globala målen, texter om varje mål för sig samt tio övningar som anknyter till ett eller flera mål. Allt på lätt svenska. Det finns också en rad användbara länkar.

Agenda 2030 och globala målen på lätt svenska