Lyssna

I höst startar Örebro universitet en serie kompetensutvecklingstillfällen för lärarutbildare på temat internationalisering. Den globala skolan är samarbetspart.

Internationalisering är ett sätt att höja kvaliteten på all utbildning genom nya perspektiv, kunskaper och erfarenheter. Ett sätt att skaffa sig internationell erfarenhet är mobilitet, det vill säga att studera, arbeta eller praktisera utomlands. Enligt regeringens  internationaliseringsutredning från 2018 är mobiliteten inom lärarutbildningen särskilt låg. Samtidigt är lärare en yrkesgrupp som i sitt arbetsliv kan ha stor nytta av interkulturell kompetens i sin utbildning. 

Men mobilitet är inte enda sättet att tillgodogöra sig internationella perspektiv. Internationalisering kan också pågå i den ordinarie studiemiljön, på hemmaplan, och då handla om att ta tillvara och bereda plats för kulturell mångfald och att arbeta med interkulturellt samspel.

Den globala skolan samverkar kring workshoppar

Kompetensutvecklingsserien "Internationella och interkulturella perspektiv i lärarutbildning" är en del av den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning" vid Örebro universitet. Serien består av fyra tillfällen med föreläsningar och workshoppar vars syfte är att öka kunskapen om internationalisering och hur man implementerar den. Den globala skolan är samarbetspart för hela fortbildningsserien. Läs mer om varje tillfälle på respektive seminariesida

15 september

20 oktober

24 november

19 januari 

Vill du arrangera liknande fortbildningar?

Om ditt lärosäte är intresserade av att arrangera en liknande utbildning isamarbete med Den globala skolan kontaktar du någon av våra ansvariga i din region. 

Kontaktuppgifter till Den globala skolans regionansvariga