För första gången arrangerar Den globala skolan ett seminarium på arabiska. Varför det?

Under första halvan av maj medverkar Dany Badran, docent i engelska och kritisk lingvistik vid Lebanese American University i Beirut, vid fem av Den globala skolans seminarier. Hans område är det politiska samtalet i Mellanöstern och ungas rätt att göra sin röst hörd. Temat för seminarierna är undervisning om kontroversiella frågor genom debatt.

Örnsköldsvik först ut

Första stoppet på Dany Badrans Sverigeturné är Örnsköldsvik. Där har lärare och nyanlända arabisktalande elever på språkintroduktion under läsåret ägnat sig åt ämnesövergripande undervisning utifrån de globala målen. Nu passar de på att använda sig av Dany Badran för en workshop vid sidan av seminariet som ingår i serien. Workshoppen kommer att vara på arabiska, en språklig premiär för Den globala skolan.

Ombytta roller

- Tanken är att lärarna på språkintroduktion ska få känna på hur det är att inte kunna språket, säger Thomas Nordell, regionansvarig för Den globala skolan. Det blir ombytta roller för en stund när lärarna blir de som får försöka hänga med så gott det går med hjälp av en tolk medan eleverna är i en situation där de kan uttrycka sig fullt ut. Kanske blir det helt andra elever som kliver fram och engagerar sig i diskussionen än under en vanlig lektion?