Gå till huvudinnehåll

Mod och handlingskraft inför framtidens utmaningar var temat för årets seminarium på Sida om lärande för hållbar utveckling.

Utbildning ingår inte bara i det fjärde av FN:s globala mål för hållbar utveckling: God utbildning för alla. Det har också lyfts fram som en nyckelfaktor i arbetet med att uppnå de övriga sexton målen. Skolans roll är såväl att förmedla kunskap om hållbarhetsfrågor som att få eleverna att tro på sin möjlighet att påverka framtiden och våga agera.

I mitten av maj möttes återigen 300 lärare, förskollärare, skolledare och chefer på det årliga, nationella seminariet – Skolan möter världen. Med de globala målen som fond (både bokstavligt och bildligt talat) bjöd Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, tillsammans med Sida och alla medverkande, deltagarna på kunskap, erfarenheter och inspiration för det fortsatta arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Många namnkunniga medverkande

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström nämnde bland annat tre viktiga L när det gäller hållbarhetsarbetet i skolan: lärare, likvärdighet och långsiktig skolutveckling.

Ulrika Modéer, statssekreterare hos ministern för utvecklingssamarbete och klimat – Isabella Lövin – visade upp regeringens nya policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och påpekade att utbildning är ett av de områden där utvecklingen gått framåt globalt under de senaste femton åren.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen och ledamot i Agenda 2030-delegationen berättade om sitt arbete och tog bland annat upp de ökande klyftorna i Sverige som en omständighet som gör det svårare för oss att uppnå FN:s globala mål.

”Morgondagen kommer att vara er tacksamma”

Anders Kompass, FN-chefen som slog larm om sexuella övergrepp på barn och blev avstängd från sitt jobb, var sist ut den här gången. Han talade bland annat om altruism som något som tjänat både samhällen och individer. Han avslöjade också att han egentligen ville bli lärare, ett yrke han menar har stor betydelse för att skapa förståelse för att mänskliga rättigheter är viktigt. Som avslutning gav han rådet till alla lärare att investera sig själva i arbetet för jämlikhet och rättvisa.

- Morgondagen kommer att vara er tacksamma.

Kunskap, erfarenhet, inspiration och material

Dessutom medverkade Théo Jaekel, människorättsjurist på advokatbyrån Vinge, Sanjida Shamser Elor, researcher på Swedwatch och Mikael Botnen Diamant från Sida Alumni. Även medarbetare från Sida bidrog med lägesbeskrivningar från olika håll i världen, elever och lärare från Fryshusets grundskola berättade om arbetet med fotoutställningen We have a dream och Sara Jangfeldt framförde ett nummer ur kabarén Lola Blau. Under ett par timmar på torsdagseftermiddagen hade seminariedeltagarna även möjlighet att möta ett tjugotal organisationer från civilsamhället som på Globala torget visade vad de har att erbjuda skolan i form av material och inspiration.

 Se fler bilder från Skolan möter världen 2017