Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling är klar.

Lärande för hållbar utveckling är ett viktigt uppdrag för skolan idag. Många lärare känner att de behöver mer kunskap om hur de ska lägga upp undervisningen i hållbar utveckling och därför har Skolverket tagit fram en modul för just det.

Modulens åtta delar

Modulen är ett kollegialt fortbildningsmaterial för årskurs 7–9 första hand och är tänkt som en helhet utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. Första delen inleder och visar upp modulens olika problemområden och sista delen landar i en diskussion om hur man kan organisera en process där hela skolan arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Följande delar ingår i modulen:

  1. Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling
  2. Hur representerar vi världen?
  3. Mottagande av kunskap och deltagande i förändring
  4. Att undervisa i demokrati och pluralism
  5. Individ, ansvar och politik
  6. Kreativitet för hållbar utveckling
  7. Konsekvenser av handlande i en komplex värld
  8. Hela skolan för hållbar utveckling

Varför ska lärare arbeta med modulen?

En av personerna bakom modulen är Iann Lundegård, forskare i didaktik vid Stockholms universitet. Han ser flera anledningar till att lärare ska välja att jobba med modulen:

- Modulen ger möjlighet att samarbeta och inspirera varandra ämnesövergripande. De enskilda ämnena kan bidra till en helhet i en undervisning som troligen är mer aktuell och viktig än allt annat i skolan.

- Du får ta del av aktuell forskning och möjligheter att reflektera över hur du kan använda forskningen för att organisera undervisningen. Du får också tillgång till texter och filmer som kan vara till hjälp vid planering, genomförande och utvärdering. Modulen innehåller allt från väldigt konkreta tips till vetenskapliga och filosofiska reflektioner.

- Modulen erbjuder ett didaktiskt raster. Den fokuserar på didaktiska perspektiv istället för innehållsfrågorna inom hållbar utveckling och grundar sig på vetenskapliga resultat, politiska diskussioner och beprövade erfarenheter från både NO och SO.

Här finns modulen

Modulen finns hos Skolverket på webbplatsen Lärportalen.

Lärportalen