Undervisning om lärande förhållbar utveckling ger effekt

Undervisning som belyser hållbar utveckling utifrån komplexa sammanhang gör skillnad, visar en enkätstudie från Karlstads universitet.

Forskare vid Karlstad universitet har genomfört en studie där elever i årskurs 6, 9 och årskurs 3 på gymnasiet fått svara på en enkät. Studien undersöker utbildningens roll för elevers lärande i frågor om hållbar utveckling och resultaten visar att utbildning om hållbar utveckling ger effekt på elevers kunskaper, attityder och beteenden. Men den pekar också mot att undervisning om hållbar utveckling inte är särskilt vanligt i den svenska skolan.