Lyssna

Projektet ”Världen finns här” har under flera år arbetat fram metoder för kunskapsutbyten genom personliga möten, mellan vuxna som utbildar sig i svenska för invandrare (sfi) och elever i grundskolan och gymnasiet. Över 800 västsvenska elever har deltagit hittills. Nu sprider sig arbetssättet till andra delar av landet.

SFI-studerande i samtal med mellanstadieelev

Det började som ett test 2016. Journalisten Fatima Grönblad i Göteborg hade länge arbetat med människors berättelser och precis börjat jobba med sfi för ABF Vux.

– Vad många spännande människor med spännande historier det finns här tänkte jag, berättar Fatima Grönblad.

Mötet som metod

Fatima GrönbladFatima Grönblad märkte också en vilja att dela med sig hos de sfi-studerande. Och en önskan om att prata svenska. Samtidigt talade både skola och samhälle om att minska segregationen och arbeta med internationalisering som en metod för att nå målen i läroplanerna. Där föddes idén till ”Världen finns här” – ett verktyg där skolelever får möta och samtala med vuxna sfi-studerande kring olika frågor.

– Det betyder så mycket att mötas. Att få kunskap från en annan människa som man kan jämföra med det man läser om i skolböckerna. Från min egen skoltid minns jag fortfarande alla gånger någon kom till skolan för att berätta något.

Kunskapsutbyten mellan sfi och skolan

Efter testperioden blev ”Världen finns här” ett pilotprojekt 2019 och från 2020 har projektet stöd från Allmänna arvsfonden med Fatima Grönblad som projektledare. Tanken är att matcha vuxna sfi-studerande med behov som grundskole- och gymnasielärare ser för sina elever och att tillhandahålla pedagogiskt material.

– ”Världen finns här” är ett sätt att delta i utbyten utan att resa, att arbeta mot kunskapsmålen i läroplanerna. Det är internationalisering på hemmaplan. I vår lektionsbank finns färdiga upplägg där du i till exempel ämnet historia kan jämföra den svenska emigrationen till USA med dagens emigration till Sverige eller i sociologiämnet fundera kring hur man blir den man är och vad som påverkar en i livet. Det skapar en nyfikenhet på andra och de som deltar upptäcker att det inte är så svårt att prata med varandra.

Vad tycker de som hittills deltagit i utbyten?

– Deltagarna från sfi brukar uppleva mötena som stärkande, både språkligt och kulturellt. Som vuxna gillar de att träffa barn och unga, att få en inblick i hur skolan i Sverige ser ut och fungerar och de får ibland syn på skolan som en potentiell arbetsplats. Skoleleverna tycker det är roligt med variation i undervisningen och att de får träffa nya människor som vill dela med sig. Från lärarnas sida är det positivt att det är enkelt, gratis och inte kräver så mycket extra tid.

Världen finns här