Lyssna

Viktig information om Den globala skolan

Regeringen har ändrat regleringsbrevet till Sida, som därför skär ner budgeten för olika verksamheter redan i år. Det rör bland annat UHR:s biståndsfinansierade program.

Orsaken till att programmen ställs in är regeringens neddragning av biståndsbudgeten i år kopplat till flyktingmottagande från Ukraina. Sida har beslutat att finansieringen för dessa program och för Den globala skolan nästan halveras redan under innevarande år vilket gör att stora delar av verksamheten kommer att behöva ställas in.

Sida gör dessutom bedömningen att Den globala skolan inte längre kan klassas som relevant för biståndsfinansiering i sin nuvarande form. Detsamma gäller utbytesprogrammen Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme. Sida avser även att fasa ut Praktikantprogrammet från UHR.

Utifrån de förutsättningar som Sida har framfört till UHR om biståndsklassning faller det sig inte längre naturligt att fortsätta med de tre programmen Minor Field Studies, Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet samt Den globala skolan inom UHR:s uppdrag från regeringen. Från och med 2023 kommer UHR därmed inte längre ha någon finansiering från Sida för dessa verksamheter.

– Jag beklagar att vi måste fasa ut dessa verksamheter från och med nästa år, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt. De har varit mycket uppskattade verksamheter som utvecklats genom ett starkt engagemang från medarbetare och samarbetspartners. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla som medverkat hittills för deras insatser.

UHR:s kontor i Visby hanterar utbytes- och stipendieprogrammen Minor Field Studies (MFS), Praktikantprogrammet och Linnaeus-Palme samt Den globala skolan. UHR kommer att ha fortsatt verksamhet vid Visbykontoret även efter utfasningen av dessa verksamheter.

UHR har i nuläget inte mer information men återkommer så snart vi vet mer. Välkommen att kontakta denglobalaskolan@uhr.se om du har frågor.

Förändringar av Minor Field Studies och andra program (Sida.se)

(Sidan ursprungligen publicerad 2022-05-25, uppdatarad 2022-06-06).