Gå till huvudinnehåll

I vår verksamhet ingår fortbildning om lärande för hållbar utveckling av flera olika slag. Seminarier och föreläsningar, möten, workshops samt metoder och material är det vanligaste.

Seminarier

Våra seminarier äger rum över hela landet. En del pågår under flera dagar, andra bara ett par timmar. Ibland arrangerar vi samma seminarium på olika ställen, men många seminarier är helt unika. Målgruppen varierar. Ett återkommande evenemang är det nationella seminariet Skolan möter världen på Sida i Stockholm i maj varje år. 

Du hittar alla seminarier på vår seminariesida

Lokala besök

Vi besöker gärna skolor runt om i Sverige för att prata med pedagoger och skolledare om de globala målen för hållbar utveckling och hur de kan förverkligas och kopplas till läroplaner och styrdokument. Vi kan bidra med tips på didaktiskt material, fungera som stöd och bollplank samt visa goda exempel på hur andra har arbetat med de globala målen i skolan. Ett möte med oss är avgiftsfritt och passar till exempel bra under en arbetsplatsträff eller en kompetensutvecklingsdag. Vill du boka tid eller veta mer?

Kontakta någon av våra medarbetare som finns i din region.

Metoder och material

Vi samlar och tillhandahåller metoder och material om hållbarhetsfrågor som du som arbetar med barn och unga kan använda i din verksamhet.

Här är vår metod- och materialsida

Kommunsamarbeten

En del kommuner väljer att samarbeta med oss på ett mer övergripande plan. Det kan innebära att vi till exempel arrangerar en serie seminarier för alla kommunens lärare eller en speciell workshop för ämneslärare på gymnasiet. Vi kan också stå för fortbildning på teman som integration, jämställdhet eller de globala målen för hållbar utveckling. Vi är även gärna bollplank för kommuner som vill satsa på hållbarhet i utbildningen eller på internationellt samarbete och utbyte. Har du frågor eller kanske en idé som du vill pröva? 

Kontakta någon av våra medarbetare som finns i din region.

Den globala resan

Ibland ordnar vi även fortbildningsresor till utvecklingsländer. En global resa innebär en möjlighet att utmana sina egna föreställningar, möta ett annat samhälle och se förutsättningarna för de människor som lever där. Genom att vara på plats, delta i vardagslivet och samarbeta över gränser får deltagarna en unik förståelse som påverkar såväl den personliga som professionella utvecklingen.

Syftet med Den globala resan är att ge deltagarna en interkulturell kompetens som i förlängningen förväntas leda till stärkt skolutveckling. För skolor utan tidigare erfarenhet av internationella samarbeten kan Den globala resan vara ett tillfälle att knyta kontakter och inspireras till framtida samarbeten.

Under 2017 kommer vi inte att genomföra någon global resa.