Gå till huvudinnehåll

I vår verksamhet ingår fortbildning om lärande för hållbar utveckling av flera olika slag. Seminarier och föreläsningar, möten, workshops samt metoder och material är det vanligaste.

Seminarier

Våra seminarier äger rum över hela landet. En del pågår under flera dagar, andra bara ett par timmar. Ibland arrangerar vi samma seminarium på olika ställen, men många seminarier är helt unika. Målgruppen varierar. Ett återkommande evenemang är det nationella seminariet "Skolan möter världen" på Sida i Stockholm i maj varje år. 

Du hittar alla seminarier på vår seminariesida

Lokala möten med skolor

Vi kommer gärna till skolor runt om i Sverige för att prata med pedagoger och skolledare om de globala målen för hållbar utveckling och hur de kan förverkligas och kopplas till läroplaner och styrdokument. Vi kan bidra med tips på didaktiskt material, fungera som stöd och bollplank samt visa goda exempel på hur andra har arbetat med de globala målen i skolan. Ett möte med oss är avgiftsfritt och passar till exempel bra under en arbetsplatsträff eller en kompetensutvecklingsdag. Vill du boka tid eller veta mer?

Kontakta någon av våra medarbetare som finns i din region.

Metoder och material

Vi samlar och tillhandahåller metoder och material om hållbarhetsfrågor som du som arbetar med barn och unga kan använda i din verksamhet.

Här är vår metod- och materialsida

Kommunsamarbeten

En del kommuner väljer att samarbeta med oss på ett mer övergripande plan. Det kan innebära att vi till exempel arrangerar en serie seminarier för alla kommunens lärare eller en speciell workshop för ämneslärare på gymnasiet. Vi kan också stå för fortbildning på teman som integration, jämställdhet eller de globala målen för hållbar utveckling. Vi är även gärna bollplank för kommuner som vill satsa på hållbarhet i utbildningen eller på internationellt samarbete och utbyte. Har du frågor eller kanske en idé som du vill pröva? 

Kontakta någon av våra medarbetare som finns i din region.

Lärande för hållbar utveckling - vad är det?

Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov - utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina.

Idag är de flesta överens om att utbildning är en av de viktigaste ingredienserna i en hållbar utveckling. FN:s fjärde globala mål i Agenda 2030 har fått namnet "God utbildning för alla" och i läroplaner och styrdokument finns hållbarhetsmål som skolan ska leva upp till.

Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • en mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Undervisningen ska förbereda eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar.