Lyssna

Den globala skolan jobbar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Vi ger också stöd till kommuner och beslutsfattare. Det kostar inget att använda oss - vi är en del av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Vi vänder oss till dig!

Vår verksamhet bygger på samarbete. Du som är skolledare, eller huvudman för en skola eller en lärarutbildning, kan tillsammans med oss planera och genomföra fortbildning i lärande för hållbar utveckling för större eller mindre grupper. Det kan handla om att möta elevernas klimatångest, om hur skolan kan arbeta inkluderande, om värdegrund, mänskliga rättigheter och allt annat som ryms inom begreppet hållbar utveckling. 

Vi arrangerar seminarier

Varje år arrangerar vi omkring 150 seminarier runt om i Sverige tillsammans med våra samarbetspartners. Seminarietemat anknyter alltid till någon av aspekterna av lärande för hållbar utveckling. Bakom seminarierna står våra åtta regionansvariga som alla är experter på didaktik och hållbar utveckling och finns på olika ställen i landet. Hela listan på seminarier finns på vår webbplats.

Seminarielistan

Vi förmedlar och tar fram pedagogiskt material

På vår webbplats samlar vi material från myndigheter, organisationer och samarbetspartners. Det finns framförallt material för förskola, grundskola och gymnasium men även en del för vuxenutbildning. Vi har också material för kompetensutveckling av personalen. 

Pedagogiskt material och material för kompetensutveckling

Vi visar på kopplingen mellan undervisning och globala, nationella och lokala hållbarhetsmål

Vår verksamhet bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030, Sveriges nationella hållbarhetsmål och målen som finns i läroplaner och andra styrdokument för förskolor och skolor. Vi hjälper dig att använda lärande för hållbar utveckling som en väg till måluppfyllelse.

Prenumerera på Den globala skolans nyhetsbrev

Få våra nyhetsbrev och lokala utskick direkt till din e-postbrevlåda.

Anmälan nyhetsbrev

Besök vår webbplats

På denglobalaskolan.se finns allt du behöver veta om oss och vår verksamhet.

denglobalaskolan.se

Följ oss på facebook

Häng med i flödet!

Den globala skolan på facebook

Hitta våra regionansvariga

 

Region nord 

Erika Åberg Sävar
Thomas Nordell Örnsköldsvik

Region syd

Bo Hellström Kalmar
Martin Flower Lund

Region öst

Karolina Sandahl Stockholm
Mathias Demetriades Nyköping

Region väst

Anna Mogren Götene
Amela Fific Göteborg

 

Se hur andra har använt Den globala skolan

- Vi har använt oss av Den globala skolan vid flera tillfällen med goda resultat. Seminarier och workshoppar får mycket bra utvärderingar av lärarstudenterna. De är både interaktiva och vrider och vänder samtidigt på perspektiv. Det är i hög grad värdefullt. Den globala skolan är med flera gånger under studenternas utbildning och det ger god progression. Dessutom har seminarierna en tydlig koppling till yrkesprofessionen.

- Vi på Skolförvaltningen i Mölndals stad använde Den globala skolan som samarbetspartner inom ramen för Hållbarhetsveckan 2017 och 2018. Det blev två seminarier med workshoppar. Det första fokuserade på hållbarhet och Agenda 2030. Det andra hette "Att erövra demokratin i vår tid" och handlade om mänskliga rättigheter. Resultaten vi kunde se var:

  • att arbetet med prioriterade områden stärktes
  • tillgång till ny och aktuell forskning på området
  • givande föreläsningar och workshops med ökat lärande för våra pedagoger
  • att arbetet över förvaltningar knöts samman på ett bra sätt

Vi har fortsatt samarbetet med Den globala skolan under 2019.

- Vi inledde ett samarbete 2017 kring Agenda 2030 för målgruppen vuxenutbildare. Vårt första seminarium höll vi våren 2018 i Göteborg för folkhögsskollärare och andra vuxenutbildare från SFI, Komvux med flera. Under våren 2019 genomförde vi två heldagsseminarier med workshoppar i Stockholm och Göteborg i syfte att ta fram lättlästa texter om Agenda 2030 för till exempel nyanlända eller personer med funktionshinder. Deltagarna var framför allt folkhögskollärare.

Samarbetet  har varit givande och resulterat i presentationer av målen samt metodövningar på lätt svenska. Materialet finns på denglobalaskolan.se, på UNDP:s webbplats globalamalen.se och på sverigesfolkhogskolor.se. De deltagande skolorna har också fått underlag för att kunna utveckla sitt pedagogiska arbete.

- Vi har ett återkommande samarbete kring att arrangera en kompetensutvecklingsdag per år för all förskolepersonal med föreläsningar och workshoppar. Och våra pedagoger har bidragit med underlag för utveckling av pedagogiskt material, till exempel övningar om globala målen som finns på denglobalaskolan.se och globalamalen.se.

Vi har också deltagit i seminarier som Den globala skolan arrangerat och ibland även bidragit med våra kunskaper. Genom kontakter vi fått genom Den globala skolan har vi deltagit i LTN-nätverkets internationella seminarier och kurser. Och vi var en av de tre vinnarna i filmtävlingen #filmförsjutton.

Resultaten vi ser är en större medvetenhet hos pedagoger när det gäller interkulturellt förhållningssätt, värdegrundsfrågor, barnkonventionen, globala målen med mera. Vi använder vår erfarenhet till att exempelvis medverka vid miljödagar i kommunens regi och har presenterat vårt arbete för chefsgruppen, kommunstyrelsen och kommundirektören. Pedagogerna har arbetat aktivt arbetet med Agenda 2030 och förskolebarnen är medvetna om de globala målen.

- Vi har fått hjälp med att övergripande planera arbetet med vårt prioriterade område ”Det inkluderande klassrummet” som bland annat innefattar hur vi arbetar med interkulturellt bemötande i skolan. Vi har gemensamt dragit upp strategier där Den globala skolan har bidragit med värdefull kunskap och input. Vi har också gemensamt arrangerat tre uppskattade fortbildningsdagar för all personal på skolan. Dagarna har bestått av föreläsningar och workshoppar om interkulturell förståelse, inkludering, normer, migration med mera.

Vi ser resultat i allra högsta grad! De frågor vi har tagit upp är idag självklara och levande samtalsämnen på skolan. Arbetet pågår i klasserna och under mentorstid. Vi i skolledningen driver också på och har de här frågorna som standard under medarbetar- och lönesamtal.