Gå till huvudinnehåll

En viktig del av Den globala skolans verksamhet är att samla och förmedla metoder och material som du som är pedagog kan använda i din undervisning om hållbarhetsfrågor.

Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling

Högskolan i Halmstad håller på att ta fram en ny modul om lärande för hållbar utveckling för lärare som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv. Modulen vill belysa frågorna om varför vi behöver undervisning i hållbar utveckling, vad undervisningen ska innehålla och hur ska den organiseras.

Modulen består av åtta delar, varav fem är färdiga för användning redan nu. I varje del har författarna identifierat ett problemområde att pröva och reflektera över didaktiskt. Hela materialet finns hos Skolverket på webbplatsen Lärportalen. En länk till Lärportalen hittar du till höger.

Rösta för framtiden - pedagogiskt material inför skolvalet 2018

Att rösta med tanke på hållbarhet är att rösta för framtiden eftersom hållbarhet ingår i alla andra frågor. Naturskyddsföreningens material "Rösta för framtiden" består av tolv elevsidor med ungdomars viktigaste framtidsfrågor inför valet 2018 kopplade till hållbar utveckling. Elevsidorna innehåller förslag på diskusssionsfrågor och frågar att ställa till politiker. På lärarsidan hittar du tips på färdiga övningar och förslag på arbetsgång. Länk till Naturskyddsföreningens material finns till höger.

Material för att undervisa om kontroversiella frågor

Europarådet har tagit fram två skrifter för lärare respektive skolledare för att de ska kunna hantera kontroversiella frågor och utveckla undervisningen. Skolverket har översatt materialet till svenska. Syftet är att ge stöd i klassrummet och skapa möjligheter för att göra skolan till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet hjälper även läraren att utveckla olika strategier för att skapa en öppen och respektfull dialog och att tillsammans med andra personalgrupper leda den sortens samtal. 

Materialet för skolledare heter ”Hantera kontroversiella frågor”. Materialet för lärare ”Undervisa om kontroversiella frågor”. Båda finns att ladda ner på Skolverkets webbplats. Du hittar länken till höger.

Den globala skolan erbjuder hel- eller halvdagsfortbildning kring hur du kan använda det nya materialet för att hantera och undervisa om kontroversiella frågor. Du får prova olika metoder som tar upp frågor som väcker känslor, till exempel frågor om rasism, jämställdhet och hbtq-frågor. Låter det intressant? Kontakta den som är ansvarig för Den globala skolan i din region. Du hittar alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida. Till kontaktsidan.

Material för förskolan

I samarbete med en rad förskolor i Vänersborg har Den globala skolan tagit fram fjorton övningar för förskolan. Övningarna behandlar olika teman med koppling till de globala målen och för varje tema finns metoder och diskussionsfrågor. Ibland finns även tips på länkar till olika material. För att länkarna ska fungera som det är tänkt kan du behöva öppna pdf:en i Adobe Acrobat. Du hittar övningarna till höger.

Sammanställning av pedagogiskt material

Varje år arrangerar vi ett stort antal seminarier i samarbete med en rad fristående aktörer. Efter seminariet Skolan möter världen 2017 gjorde vi en sammanställning av de organisationer från civilsamhället som fanns med på plats. Sammanställningen har titeln "Pedagogiskt material som förverkligar de globala målen i utbildning" och presenterar både organisationerna och deras erbjudande till skolan i form av nyproducerat pedagogiskt material och olika samverkansförslag. För varje erbjudande finns en länk direkt till respektive organisations webbplats där du hittar deras material. Du hittar länken till sammanställningen till höger.

Den globala skolan + UNDP 

Den globala skolan har även tillsammans med UNDP utvecklat ett pedagogiskt material med en lång rad övningar för grundskolan och gymnasiet. Övningarna kan användas såväl för att introducera som fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan i syfte att ge en mer nyanserad bild av världen. Samtliga övningar finns att ladda ner utan kostnad på UNDP:s webbplats om de globala målen under rubriken Skola. Länk till webbplatsen finns till höger.

Mer material

Till höger hittar du också andra länkar till material. "Globala etiska dilemman" är sjutton diskussionsövningar baserade på de globala målen för hållbar utveckling som Den globala skolan har tagit fram. I boken "Blir världen bättre" hittar du fakta om utvecklingen i världen och i vår skrift "Lärande för hållbar utveckling i styrdokumenten för förskola och skola" får du tips på hur du kan koppla ihop lärande för hållbar utveckling med målen i läroplaner och styrdokument. Skriften kan du även beställa tryckt utan kostnad.