Den globala skolan har tillsammans med UNDP utvecklat ett pedagogiskt material med en lång rad övningar för grundskolan och gymnasiet. Övningarna kan användas såväl för att introducera som fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan i syfte att ge en mer nyanserad bild av världen. Samtliga övningar finns att ladda ner utan kostnad på UNDP:s webbplats om de globala målen under rubriken Skola.

UNDP