Lyssna

Stiftelsen Expo utmanar intolerans genom granskning, förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. På så sätt uppmärksammar de intoleransen som ett hot mot det öppna samhället.

Expo erbjuder handboken "Med myter som vapen" som handlar om konspirationsteorier och hur man kan bemöta dem i skolan. 

Med myter som vapen