Lyssna

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.

För gymnasiet har Fair Action tagit fram ett material som ger dina elever verktyg för att självständigt granska hur ett företag arbetar med hållbarhet. Materialet heter "Vi handlar, vem betalar?" och är förankrat i Skolverkets lärmodul för hållbar utveckling. 

Vi handlar, vem betalar?