Lyssna

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Med hjälp av Fairtrade kan du som lärare koppla ihop de stora globala frågorna kring hållbar utveckling med elevernas egen vardag och möjlighet att påverka.

Fairtades undervisningsmaterial finns för förskola, grundskola, gymnasium och SFI och ökar elevernas kunskaper om mänskliga rättigheter och de ekonomiska och sociala delarna av begreppet hållbar utveckling. I materialet ingå tips på hur skolan i praktiken kan arbeta med hållbar konsumtion genom att byta till Fairtrade-märkt.

Bananens långa resa (förskolan)

Schyssta bananer (åk 1-6)

Spela roll (åk 7-9)

Köper du det här? (gymnasiet)

Handla hållbart (SFI)