Forum för levande historia är en myndighet som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen.

På myndighetens webbplats - under rubriken "För klassrummet" - finns gott om material anpassat för undervisning i årskurs 4-6, 7-9 respektive gymnasiet.

Till Forum för levande historia