Lyssna

Forum för levande historia är en myndighet som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen.

Forum för levande historia erbjuder en lång rad material för undervisning i årskurs 4-6, 7-9 respektive gymnasiet. Du hittar dem alla under rubriken "För klassrummet" på myndighetens webbplats.

Forum för levande historia - för klassrummet