"Globala etiska dilemman" är sjutton diskussionsövningar baserade på de globala målen för hållbar utveckling som Den globala skolan har tagit fram. Varje mål har sin egen övning och varje övning tar ungefär 60 minuter att genomföra. Syftet är att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling

Övning 1

Övning 2

Övning 3

Övning 4

Övning 5

Övning 6

Övning 7

Övning 8

Övning 9

Övning 10

Övning 11

Övning 12

Övning 13

Övning 14

Övning 15

Övning 16

Övning 17