Med uppgifter och övningar som hör till.

Nu kan vi erbjuda kompetensutveckling i form av föreläsningsfilmer med  medverkande vid Den globala skolans seminarier. Titta när du vill och gör övningarna som hör till. Vi fyller på med föreläsningar efterhand.

Tillgängliga filmer

Hur kan vi bekämpa klimatförändringarna?

Interkulturalitet i utbildning (två föreläsningar)

Bilder av världen

Feminismens historia

Barnkonventionen och de globala målen