Lyssna

Barnkonventionen och de globala målen

Hur hänger de ihop? Fortbildning om barns rättigheter.

Medverkande

Lovisa Fhager Havdelin är generalsekreterare på Teskedsorden, föreläsare och moderator.

Målgrupp

Personal inom förskola och skola.

Tidsåtgång

20-40 minuter

Länkar

Quiz som ingår i föreläsningen

Film från Sida som ingår i föreläsningen

Föreläsningen

1. Hur börjar du arbeta utifrån barnkonventionen? Reflektera över vad du behöver för att skapa en trygg, inkluderande, respektfull och positiv arbetsmiljö för barnen i din verksamhet?

2. Vilken skillnad är det på att prata om det som är ”annorlunda” och "likheter och olikheter"? Ge flera exempel och skriv ner dina reflektioner.

3. Vilka fördomar har du?