Lyssna

Fortbildning om hur du i undervisningen kan använda bilder och berättelser för att visa verkligheter som ofta hamnar i skuggan av medieljuset.

Bilder av världen - filmad föreläsning

Medverkande

Magdalena Vogt arbetar som frilansande skribent och fotograf i Myanmar för olika civilsamhällesorganisationer. Tidigare har hon varit förstelärare på gymnasiet med inriktning på internationalisering och globala frågor. 

Målgrupp

Lärare alla kategorier

Tidsåtgång

60 minuter

Föreläsningen

1. Använder du bilder av världen i din undervisning? Var hittar du dina bilder? Hur väljer du ut dem? Hur använder du dem? 

2. På vilket sätt kan berättelser hjälpa oss att förstå världen? 

3. Varför är det viktigt att använda personliga berättelser om enskilda människor när vi pratar om skeenden i världen? Hur kan du hjälpa dina elever att leva sig in i enskilda människors situation?

4. Hur gör du för att hjälpa dina elever att utveckla empati och skapa ”empatiska världsmedborgare?”