En fortbildning om jämställdhet med föreläsning av Henrik Arnstad samt frågor att besvara och diskutera.

Feminismens historia

I läroplanen för gymnasiet, i det inledande stycket om skolans värdegrund och uppdrag, betonas jämställdhet som ett av skolans grundläggande värden: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.”

Se och hör föreläsningen om feminismens historia och försök besvara frågorna!

Medverkande

Henrik Arnstad är historiker, författare, journalist och lärare på Södertörns högskola. 

Målgrupp

Lärare på gymnasiet

Tidsåtgång

60-120 minuter

Föreläsningen

1. Hur definieras feminism?

2. Vad betyder misogyni?

3. Vad betyder incel?

4. Hur har bilden av feminism förändrats genom historien?

5. Hur såg Charles Darwin på kvinnor ur ett evolutionärt perspektiv?

6. Hur förändrade Simon de Beauvoir synen på kvinnlig identitet?

7. Vilken roll spelade den franska revolutionen för kvinnors rättigheter?

8. Vilken roll spelade suffragettrörelsen för kvinnlig rösträtt?

1. Varför tror du att kvinnor i alla samhällen och i alla tider förtryckts av män?

2. Feminismen står för lika värde och rättigheter för män och kvinnor, något som verkar självklart. Hur kan man då förklara att inte alla kallar sig feminister?

Vilket av de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 handlar om jämställdhet? Vilka är delmålen under jämställdhetsmålet? Vilket av delmålen anser du är viktigast för kvinnor i Sverige? Vilket av delmålen är mest akut att arbeta med i fattiga länder?