Fortbildning om hur du som utbildare kan ta tillvara individers olika bakgrund i en lärsituation för att arbeta med interkulturella frågor och social hållbar utveckling. Teori och praktiska exempel förankras i skolans styrdokument.

DGS Interkulturalitet i utbildning.jpg

Medverkande

Jonas StierJonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Hans forskning har fokus på migration, interkulturellt samspel, lärande, internationalisering av högre utbildning och identitet.

Pirjo Lahdenperä är professor emerita i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hon har gedigen erfarenhet av såväl forskning som praktiskt arbete gällande interkulturalitet i lärarutbildning och skola. 2005 blev hon Sveriges första professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola.Pirjo Lahdenperä

Målgrupp

Föreläsningarna är producerade för lärarutbildare men lämpar sig även för lärare alla kategorier

Tidsåtgång

45 minuter

Föreläsningarna

Internationalisering för framtidens lärare

Behovet av internationalisering och interkulturalitet i lärarutbildningen