Lyssna

Vår senaste sammanställning från 2019!

"Lärande för hållbar utveckling i styrdokumenten för förskola och skola" handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur styrdokumenten förhåller sig till lärande inom området. Broschyren innehåller även sex konkreta och inspirerande exempel på hur lärande för hållbar utveckling kan bli ett verktyg för att förverkliga såväl de globala målen som nationella läroplansmål och mål på lokal nivå. Du kan ladda ner den som pdf.

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola (pdf)