Lyssna

Skolverkets moduler om lärande för hållbar utveckling

För lärare och skolledare som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv.

Högskolan i Halmstad har tagit fram moduler om lärande för hållbar utveckling (LHU) för lärare i årskurs 1-6, årskurs 7-9 och på gymnasiet. Modulerna vill belysa frågorna om varför vi behöver undervisning i hållbar utveckling, vad undervisningen ska innehålla och hur ska den organiseras.

Respektive modul består av åtta delar. I varje del har författarna identifierat ett problemområde att pröva och reflektera över didaktiskt. Hela materialet finns hos Skolverkets webbplats Lärportalen.

Modulen för åk 1-6

Modulen för åk 7-9 

Modulen för gymnasiet

Nu finns även en modul för skolledare om LHU som komplement till modulen "Leda förändring". Modulen visar hur LHU som utbildningsperspektiv kan förverkliga några av skolans övergripande utvecklingsområden.

Modulen för skolledare