Lyssna

Konsumentverket arbetar för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Konsumentverket tillhandahåller eget skolmaterial om konsumenträttigheter, privatekonomi, reklam och hållbar konsumtion. Skolmaterialet har alltid kursplanerna som utgångspunkt. 

På Konsumentverkets webbplats hittar du flera filmer, lärarhandledningar och presentationer som passar för olika åldersgrupper. Dessutom finns "Lektionsbanken" där du kan hämta färdiga lektionsförslag och elevuppgifter.

Ett nytt material är "Hållbart såklart!". Sex filmavsnitt och färdiga lektioner med hållbarhetstema för årskurs 7-9 om hållbar konsumtion, privatekonomi och konsumenträttigheter. Även "Miljömässigt hållbar konsumtion" för årskurs 7-9 och "Produktionsvillkor i andra länder" för gymnasiet är nya materialfrån Konsumentverket.

Konsumentverket

För gymnasiet finns även fyra filmavsnitt om privatekonomi som heter "Koll på cashen".

Koll på cashen

Konsumentverket står också bakom webbplatsen "Hallå konsument" som är en nationell upplysningstjänst med fakta och smarta tjänster för konsumenter inför köp av varor och tjänster.

Hallå konsument