Ny, uppdaterad version av vår sammanställning!

"Lärande för hållbar utveckling i styrdokumenten för förskola och skola" handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur styrdokumenten förhåller sig till lärande inom området. Nu finns den i uppdaterad upplaga med sex nya konkreta och inspirerande exempel på hur lärande för hållbar utveckling kan bli ett verktyg för att förverkliga såväl de globala målen som nationella läroplansmål och mål på lokal nivå. Du kan ladda ner den som pdf.

"Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola"