Lyssna

Läroriket utvecklar pedagogiskt material och läromedel om värdegrund och hållbar utveckling med tydlig koppling till läroplaner och styrdokument.

Fokus ligger på kreativitet och material som vill väcka nyfikenhet, lust att diskutera och ge lärdomar på djupet. Läroriket har material för skolans alla åldrar, från förskoleklass till vuxenutbildning.

Uppdrag Jorden - om de globala målen (1-6)

17 också! - om de globala målen (7-9 + gymnasiet)

Operation Jorden - klassrumslajv om globala målen (f-6)