Lyssna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Hos MSB finns materialet Klossköping, en handledning med idéer och lektionsupplägg på temat översvämning.

Klossköping (f-4)