Lyssna

Naturskyddsföreningen har drivit miljö- och hållbarhetsfrågor i Sverige sedan 1909 och arbetar även aktivt för att främja lärande för hållbar utveckling i det svenska skolsystemet.

Naturskyddsföreningen utvecklar faktamaterial och övningar och på deras webbplats finns mängder av material för grundskolan och gymnasiet som du som är lärare kan använda i din undervisning. 

Bortom fossilsamhället

Energifallet

Naturnytta

Hugg in - hem- och konsumentkunskap

Skolmaterial om vatten och hav

Skolmaterial om Arktis

Framtidsfrågor för ett hållbart samhälle

Skolmaterial om bin

Skolmaterial om allemansrätten

Naturen som klassrum

Inspirationsmaterial om slöjd