Lyssna

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

I er kommun har politikerna beslutat att skolmaten ska vara vegetarisk och att maten på måndagar ska vara vegansk. Många tycker det är bra eftersom det sägs att vegetarisk kost är bra för hälsan medan andra protesterar med argumentet: “Vi behöver äta kött varje dag för att orka gå i skolan”.

  • Vad tycker du?
  • Har du hört om något liknande? 
  • Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Fördjupning

Läs mer om mål 3 på UNDP:s webbplats globalamalen.se. Vilka delmål finns under mål 3? Vilka av delmålen tror du är viktigast att jobba med globalt sett? Vilket delmål är mest akut? Vilket delmål är viktigast för Sverige?

Webbplatsen globalamalen.se

Leta rätt på en tidningsartikel eller nyhet som anknyter till dilemmat och diskutera i klassen.