Lyssna

10. Minskad ojämlikhet

Mål 10 MInskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är rättvis fördelning av resurser och möjlighet till ekonomisk, social och politisk påverkan i samhället. Globala målen kan beskrivas med orden ”ALLA SKA MED”. Mål 10 handlar just om det.

I ett jämlikt samhälle har alla lika rättigheter och möjligheter. Det spelar till exempel ingen roll vilket kön*, vilken etnicitet* eller religion man har eller hur gammal man är.

Ekonomisk utveckling har på senare tid varit positiv för många länder och fattigdomen har minskat.  Men ändå har skillnaderna både inom och mellan länder ökat. Jämlikhet minskar risken för konflikter och ökar människors möjlighet att påverka utvecklingen av samhället.

Svåra ord

  • Kön: kvinna eller man.
  • Etnicitet: en grupp som har en gemensam kultur.