Lyssna

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har många naturresurser, men vi människor använder dem inte på bästa sätt och konsumerar* mer än planeten ger oss. Vet du till exempel att vi slänger en tredjedel av maten vi producerar*? Vi måste tänka på hur vi producerar och konsumerar varor* och resurser om det ska bli hållbart både för människorna och planeten.

Hållbar konsumtion är bra både för miljön, människorna och ekonomin, men det finns fler sociala och ekonomiska fördelar* med både den hållbara produktionen och konsumtionen. Vi måste ändra vårt sätt att konsumera och producera varor så att det blir hållbart. Det är ett måste för att inte påverka klimat, miljö och människors hälsa på ett negativt sätt.

Svåra ord

  • Att konsumera: att använda mat, kläder och resor till exempel. 
  • Att producera: att tillverka.
  • Varor: saker.
  • Fördelar: något som är bra och positivt. Motsats = nackdelar.