Lyssna

Mål 14 Hav och marina resurser

Världens hav, temperatur, kemi, strömmar och liv är väldigt viktiga för många av jordens system. De ger oss människor möjlighet att leva på jorden. 70 procent av vår planet är hav. Tre miljarder människor är beroende av allt som haven kan ge dem för att överleva. Hur vi tar hand om våra hav är mycket viktigt för mänskligheten och för att balansera* människans negativa påverkan på klimatet.

Några av de problem som finns i haven är att vi fiskar för mycket, att vattnet blir surare*, och att vi släpper ut gifter. Visste du till exempel att vi slänger åtta miljoner ton plast i havet varje år? Om vi fortsätter så, kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Vi måste skydda våra hav och använda havets resurser på ett hållbart sätt. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Svåra ord

  • Marina resurser: resurser som finns i havet.
  • Att balansera: att göra lagom, varken för mycket eller för lite.
  • Sura vatten: vatten som förändrats till det sämre så att djur och växter har svårt att överleva.