Lyssna

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem* och biologiskt mångfald* är grunden för vårt liv på jorden. Vi har en mycket svår och viktig uppgift för vår framtid. Vi ska kunna ge människor mat, energi, vatten, mineraler* och andra naturresurser utan att skada den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Ekosystem på land är skogar, våtmark och berg. I de systemen finns miljoner av olika livsformer*. Ekosystemen renar också luft och vatten. Att förstöra mark och hugga ner skog skapar problem och gör att växthusgaser ökar. Det är farligt för både klimatet och djuren. Visste du att vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år?

Vi är alla en del av jordens ekosystem. Alla spelar en viktig roll för att ha kvar miljöer där människor, djur och växter kan fortsätta leva.

Svåra ord

  • Ekosystem: olika system i naturen som hänger ihop till exempel djur och växter, eller människor och djur och så vidare.
  • Biologisk mångfald: att det finns många olika sorters djur och växter.
  • Mineraler: viktiga ämnen som järn, koppar och guld. Vi människor behöver också mineraler för att våra kroppar ska fungera, till exempel magnesium, järn och zink.
  • Livsformer: olika typer av liv på jorden.