Lyssna

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Världen hänger ihop mer än någonsin tidigare. De globala målen kan bli verklighet bara genom globala samarbeten. Att nå de globala målen kräver global solidaritet* och att alla får del av ekonomiska resurser för att inget land eller någon grupp ska lämnas utanför. Men det behövs också internationella investeringar och samordning för att trygga ett nytänkande kring teknisk utveckling, rättvis handel*, säker kontroll och hjälp vid katastrofer.

Att utbyta kunskap, specialkunskap, teknik och ekonomiska resurser med varandra är alla viktiga delar för att nå de globala målen. Det är speciellt viktigt för att kunna hjälpa de fattigaste och mest sårbara länderna med deras behov. Mål 17 ger många olika verktyg för att de globala målen ska kunna bli verklighet.

Svåra ord

  • Solidaritet: vilja att hjälpa andra.
  • Rättvis handel: att köpa och sälja varor och tjänster på bra villkor.