Lyssna

Mål 2 Ingen hunger

Många människor i världen dör för att de inte har mat att äta. I dag får ungefär 850 miljoner människor i världen för lite mat. Utan mat blir människor sjuka och kan inte arbeta. Därför blir utvecklingen* i landet dålig.

I naturen finns många resurser*. Men alla människor har inte tillgång till resurserna. Det gör att miljoner människor är hungriga. Att ha mat är en mänsklig rättighet*. Varje land måste ge sina medborgare rätt till mat. Hållbart jordbruk, ny teknik och rättvis fördelning* av maten skulle göra att ingen behöver vara hungrig.

Svåra ord

  • Utveckling: om något blir bättre är det positiv utveckling, om något går sämre är det negativ utveckling.
  • Resurs: en tillgång som vatten, mineraler, människor, mark.
  • Mänskliga rättigheter: alla människor i världen har rätt till god hälsa, utbildning, frihet, val och så vidare. De mänskliga rättigheterna finns i FN:s konvention om mänskliga rättigheter.
  • Rättvis fördelning: att man delar lika på det som finns.