Lyssna

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Att vara frisk är viktigt för en människa för att hon ska kunna leva och hjälpa till så att samhället utvecklas. För att må bra behöver människor pengar, natur och andra människor att leva tillsammans med. Detta gäller människor i alla åldrar.

Människans hälsa är bättre i dag. Sedan 1990 har barnadödligheten* minskat till hälften. Samhället måste hjälpa till, så att människor inte blir sjuka. Om människor blir sjuka har de rätt till bra vård.

Svåra ord

  • Hälsa och välbefinnande: att vara frisk och må bra.
  • Barnadödlighet: när barn dör före femårsåldern.