Lyssna

Mål 4 God utbildning

Alla människor har rätt till god utbildning. Men det finns 774 miljoner människor i världen som inte kan skriva och läsa och 70 procent av dem är kvinnor.

En god utbildning för alla är viktig för att må bra och ha god hälsa. Utbildning är också viktig för jämställdheten* mellan män och kvinnor. Utbildning är viktig för alla åldrar och under hela livet. Utbildning är viktig både för individen och för samhället.

Svåra ord

  • Jämställdhet: när kvinnor och män har samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället.