Lyssna

Mål 5 Jämställdhet

Jämställdhet betyder att män och kvinnor har lika mycket makt och resurser (till exempel pengar och mark). Jämställdhet mellan kvinnor och män är viktig för samarbete, fred och hållbar utveckling.

Allt våld och all diskriminering* mot flickor och kvinnor är dåligt både för individen och för samhället. Det är en mänsklig rättighet att vara trygg och ha möjlighet att bestämma över sig själv och sin kropp.

Svåra ord

  • Diskriminering: när någon behandlas sämre än andra. Man kan bli sämre behandlat på grund av kön, ålder, etnicitet, religion och annat.