Lyssna

Mål 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur

I samhällen som har en positiv utveckling, är en stabil* infrastruktur* mycket viktig. Vi måste ha mer hållbar industri och infrastruktur för att lättare ta hand om framtidens problem.

Nya idéer och teknologisk utveckling är grunden för hållbara sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar. På detta sätt skapas nya marknader och nya jobb som bidrar till en effektiv och jämlik* användning av resurser. Det är viktigt med hållbar industri, forskning och teknik för en hållbar utveckling.

Svåra ord

  • Innovation: att upptäcka något nytt, en ny idé.
  • Stabil: stadig. Motsatsen till instabil eller labil.
  • Infrastruktur: system av transport för saker och personer, energi och information.
  • Jämlik: alla människor ska vara lika mycket värda. Motsatsen till ojämlik.