Syfte

Att resonera kring konsumtion och sätta sina egna konsumtionsvanor i ett lokalt och globalt sammanhang.

Metod

Diskussionsuppgift utifrån presentation enskilt, i mindre grupp och i storgrupp. Presentation "Hållbar konsumtion"

Instruktion

Alla instruktioner för att genomföra övningen finns i anteckningsfältet i presentationen.

Tips

Prova även Gapminder, Dollarstreet och WWF:s test om ekologiska fotavtryck.

 

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan.