Syfte

Att visa eleverna möjligheten till att ta kontakt med och påverka politiker, beslutsfattare och inflytelserika personer i frågor som engagerar dem. Det kan handla om exempelvis:

 1. FB-inlägg
 2. Brev
 3. Insändare

Metod

 • Introducera genom att presentera en ”känd” person, till exempel Greta Thunberg, som kämpar för en viktig eller intressant fråga.
 • Använd tillgängligt material från TV, radio och tidningar.
 • Uppmärksamma vikten av källkritik.
 • Visa exempel på hur ett brev eller ett inlägg kan se ut och formuleras.
 • Låt eleverna fundera enskilt på sitt eget ställningstagande i frågan.
 • Diskutera i mindre grupper för att få in fler perspektiv.
 • Eleven skriver sitt personliga brev/inlägg/insändare till mottagaren.
 • Eleverna läser breven högt för varandra i en mindre grupp och ger konstruktiv feed back - two stars and a wish (två bra saker och ett önskemål).
 • Eleven omarbetar texten.
 • Eleven skickar sitt brev/insändare/inlägg

Fördjupning

Bifoga bilder, lånade texter, citat eller dikter som illustrerar och/eller understryker elevens åsikt och ställningstagande.

 

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan.