Lyssna

Här hittar du som pedagog beskrivningar av tio övningar med koppling till Agenda 2030 och de globala målen att använda i undervisningen.

Agenda 2030

Koppla de globala målen till några ögonblick i livet.

Agenda 2030

Introduktion till globala målen

Förstå de globala målen och hur de hör ihop med den egna vardagen. 

Introduktion till globala målen

Illustrera de globala målen

Ett sätt att presentera och introducera de globala målen.

Illustrera de globala målen

Livets lotteri

Om barns rättigheter enligt barnkonventionen och de risker som ett barn kan utsättas för. 

Livets lotteri

När jag var elva

Om barns situation, föräldraskap och den egna barndomen.

När jag var elva

Prata om hälsa

Reflektera över hälsa och den egna livssituationen.

Prata om hälsa 

Min första skola

Om betydelsen av god utbildning.

Min första skola

Jämställdhet

Om det femte globala målet.

Jämställdhet

Nattvandrarna

Om kvinnors egenmakt och ett områdes möjligheter att vara hållbart och motståndskraftigt.

Nattvandrarna

Bananas

Om ekologisk odling och rättvis handel.

Bananas

Hållbar konsumtion

Om det tolfte globala målet.

Hållbar konsumtion

Skriv vad du tycker

Om möjligheten att vara med och påverka i ett demokratiskt samhälle.

Skriv vad du tycker